Categorie: Paarden

Wat is natural horsemanship?

Je hebt misschien wel eens van het woord natural horsemanship gehoord. Het is een misschien een woord waarbij je wel een desbetreffend onderwerp kan plaatsen maar misschien niet precies weet wat het betekent. Een horsemanship trainer, iemand die natural horsemanship begrijpt, is een paardenfluisteraar. Dit betekent dat hij of zij het trainen van paarden op een natuurlijke manier beheerst. Hij of zij benaderd paarden op de manier die zij begrijpen en die zij als vriendelijk begrijpen. Zo kan er met, vaak wilde, paarden in aanraking gekomen worden. Maar hoe gaat dit in zijn werk?

De manier waarop paardenfluisteraars te werk gaan heeft alles te maken met communicatie en het vertrouwen. Er wordt gebouwd op de vertrouwens steen van het paard. Het paard moet de mens vertrouwen als er contact gemaakt wil worden. Als dit er niet is kan het natural horsemanship wel vergeten worden. Bij wilde paarden gaat het vooral om het rustig benaderen van het paard, kijken naar de lichaamstaal en de lichaamsbewegingen van het paard. Als hier goed op geanticipeerd wordt dan wordt er gesproken over natural horsemanship. Paardenfluisteraars moeten over verschillende eigenschappen beschikken om een succesvol fluisteraar te zijn. Paarden zijn dieren die sociale interactie begrijpen. De paardenfluisteraar moet verstand hebben over natural horsemanship en een bepaald volume kennis over de vriendelijke omgang tussen mens en paard. Verder moet het paard niet bang worden gemaakt. Dit schendt vertrouwen bij iedere mens, ongeacht de onderlinge reactie.

Waar wordt natural horsemanship toegepast?

Natural horsemanship wordt toegepast op zowel een tam paard, binnen een boerderij of manege, maar ook in het wild dus. Op een manage gaat het voornamelijk om het contact tussen vreemden en het paard, dat overigens vaak tam is. Hierbij gaat het ook om het vertrouwen dat opgebouwd moet worden. Bij wilde paarden gaat het om het vertrouwen en de pand. Hierbij is er echter geen band tussen mens en paard. Hierbij is dus ook natural horsemanship van toepassing. Het contact en bijvoorbeeld het directe én fysieke contact tussen mens en het paard staat hier centraal en wordt als doel gezien. Een goed paardenfluisteraar houdt rekening met alles omtrent het paard. Denk hierbij aan aspecten zoals vertrouwen, anticipatie, weerhoudend en geduld. Verder zijn rust en ruimte ook belangrijke aspecten van het paardenfluisteren. De reden dat dit belangrijke aspecten zijn komt omdat dit de basis is tussen contact en vertrouwen. Dit is de basis van het paardenfluisteren.

Natural horsemanship